Các bài thuốc Đông y trị đau nhức xương khớp

Mùa lạnh, người già thường hay đau khắp mình mẩy, lưng, gối, chân, tay chỗ nào cũng đau đớn và nhức nhối. Do đó, Đông y đã chia bệnh này thành 4 thể và có bài thuốc điều trị thích hợp với từng thể bệnh sau đây, mời mọi người cùng xem và áp dụng bài thuốc chính xác cho trường hợp của mình.

1. Do phong thấp nhập cốt tuỷ

Các bài thuốc Đông y trị đau nhức xương khớp

Biểu hiện:
Khắp mình từ lưng đến thắt lưng, đầu gối, 2 ống chân, không chỗ nào không đau, không dậy nổi, ngồi dậy, đau không chịu nổi, vẫn phải nằm trở lại, kêu đau, kêu nhức phải đấm bóp, nếu không thì đau chạy qua chạy lại, đau đớn tận trong khớp xương không thể nào chịu nổi. Là do phong thấp nhập vào cốt tuỷ. Phong thấp vào cốt tuỷ khó trừ vì cốt tuỷ thuộc thận, thận có thể bổ, không thể tả. Khử phong thấp thương tổn đến thận, thận bị thương tổn thì tà ở thận không chịu ra ngoài. Tuy thận không thể tả, tả phong thấp ở vị và đại trường, phong thấp ở thận tự đi vì tỳ là then chốt của thận, đại trường là cửa ngõ của thận. 

Phương pháp chữa trị: Dùng bài "Tịch khử thang"

Thành phần: hoàng kỳ 16g, bạch truật 12g, phục linh 10g, nhân sâm 8g, cam cúc hoa 8g, chích thảo 4g, khương hoạt 8g, phòng phong 10g.


2. Do hoả uất ở thượng tiêu

Biểu hiện: 
Khắp mình đau đớn, nhức nhối, từ thắt lưng trở xuống không đau. Đó là do hoả uất ở thượng tiêu, trung tiêu không thể tan ra. Bởi hoả sinh uất thì khí can, đởm không tuyên thông mộc tất khắc tì, vị thổ. Thổ khí không thăng lên thì hoả cũng khó phát, làm cho khí huyết hao tổn, không thể tưới dội kinh lạc, sinh ra đau. 

Phương pháp chữa trị: Dùng bài "Tiêu dao tán gia vị"

Thành phần: sài hồ 12g, bạch thược 12g, đương quy 12g, cam thảo 4g, chi tử 12g, trần bì 8g, phục linh 12g, bạch truật 8g, khương hoạt 8g.

Công dụng: 
Tiêu dao tán chuyên giải uất ở can, đởm. Chi tử rất hay giải trong uất. Hoả ở can, đởm đã thanh thì đởm trấp khô, đảm huyết táo, gia nhiều đương quy, thược dược lại dễ bình can, trong bình can lại thêm vị tư can, tư đảm thì huyết đầy đủ, khí tư lưu thông. Lại gia khương hoạt để sơ kinh lạc tự nhiên hoả tan hết đau.

3. Do khí huyết khuy tổn ngưng trệ, không thông

Các bài thuốc Đông y trị đau nhức xương khớp

Biểu hiện: 
Khắp mình đau đớn, nhức nhối, mệt mỏi không chịu được, nhưng có lúc đau, lúc không. Đó là do khí huyết khuy tổn, ngưng trệ không thông. Phong hàn buộc ở cốt, thấp nhập vào gây đau xương khớp tay chân, đều có thể sinh đau, nhưng đau nhất định không thay đổi, không phải lúc đau lúc không. Duy có khí huyết đã hư không thể lưu hành ở khớp xương tay, chân, cơ, xương, do sự thịnh suy, phân ra nặng nhẹ. Lúc huyết tụ thì đau nhẹ, huyết trệ thì đau nặng. 

Phương pháp chữa trị: Phép trị phải đại bổ khí huyết, giúp thêm vị ôn nhiệt thì tà không dám xâm phạm đau tự dứt. Dùng bài "Vong thống thang"

Thành phần: đương quy 12g, hoàng kỳ 16g, nhục quế 8g, thiên hoa phấn 12g, tần giao 8g, huyền hồ sách 6g.

Công dụng: 
Bài thuốc này là biến phương của bổ huyết thang. Tuy là bổ huyết thang có tác dụng, song bổ khí huyết, hóa khí. Thiên hoa phấn tiêu đàm, khử thấp, tần giao tán phong đau sẽ hết.


4. Do đàm thấp kết tụ

Biểu hiện: 
Khắp mình mọc khối đau nhức do thấp đàm kết thành, tiêu đàm ở trường. Vị dễ tiêu đàm ở kinh lạc, bì phu khó, do vậy trị ở trường, vị mà khối đau ở bì phu kinh lạc tự tiêu. 

Phương pháp chữa trị: Dùng bài "Tiêu khối chỉ thống đơn": nhân sâm 8g, hoàng kỳ 20g, phòng phong 8g, bán hạ 12g, khương hoạt 8g, bạch truật 12g, quế chi 4g, phục linh 16g, ý dĩ nhân 20g.

Công dụng: Sở dĩ khối kết thành không tan là do chính khí hư. Khí hư thì đàm kết. Dùng nhân sâm, hoàng kỳ, bạch truật để bổ khí, khí vượng thì đàm suy. Khương hoạt, phòng phong khu phong. Quế chi trục tà thì đàm bị cô lập mà hết đau.

Các bài thuốc trên sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần trong ngày. Uống sau khi ăn 30 phút. Mỗi liệu trình điều trị trong 7 ngày sẽ có hiệu quả rất tốt.

No comments:

Copyright © 2014 Cafe50 - Cafe thông tin cuộc sống - Supported by: IT Việt