Cách học Excel cơ bản tổng hợp

Tin học văn phòng muốn học giỏi chủ yếu vẫn là tự học, và muốn học một khóa Excel cơ bản thì cần học theo một phương pháp cụ thể thì mới có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất, dưới đây là cách học Excel cơ bản tổng hợp một cách bài bản mà những ai đang có như cầu học nên chú ý nhé! 

Cách học Excel cơ bản tổng hợp - Tin học văn phòng

Cách học Excel cơ bản tổng hợp


I. Giới thiệu giao diện Microsoft Excel

- Khởi động và thoát MS Excel
- Tạo tệp tin mới, Lưu tệp tin, Mở tệp tin đã có.
- Một số nguyên tắc cơ bản khi soạn thảo, làm việc với bảng tính Excel
- Hướng dẫn cách nhập dữ liệu Excel theo các kiểu gõ tiếng Việt

II. Định dạng bảng tính

- Định dạng Font: Kiểu chữ, Size chữ, màu chữ…
- Kẻ bảng trong Sheet.
- Chèn,xóa, thay đổi độ rộng cột, hàng trong Excel. Cách ẩn/Hiện cột, hàng trong Excel
- Tô màu cho bảng tính, tô màu xen kẽ các hàng trong bảng tính.
- Trình bày bảng tính theo các hình thức khác nhau.

III. Làm việc trên bảng tính Excel

- Tạo và chỉnh sửa bảng tính.
- Tìm hiểu các kiểu Dữ liệu chính trong Excel&Cách thiết lập các kiểu định dạng trên máy tính.
- Kiểu Number
- Kiểu Currency
- Kiểu Accouting
- Kiểu Date/ Time
- Kiểu Text
- Kiểu công thức
- Các loại địa chỉ trong Excel và cách sử dụng
- Địa chỉ tương đối
- Địa chỉ tuyệt đối
- Địa chỉ hỗn hợp
- Khi nào sử dụng địa chỉ tương đối? Khi nào sử dụng địa chỉ tuyệt đối? Khi nào sử dụng địa chỉ hỗn hợp?
- Tuyệt chiêu sử dụng các kiểu địa chỉ một cách chính xác.
- Kỹ thuật Xử lý nhanh trên bảng tính Excel
- Khóa học Excel cơ bản nâng cao.

No comments:

Copyright © 2014 Cafe50 - Cafe thông tin cuộc sống - Supported by: IT Việt