Tùy chỉnh ẩn - hiện trạng thái trên Facebook - Stt FB

Khi mới sử dụng Facebook bạn qua quan tâm đến vấn đề ẩn hiện của trạng thái Facebook. Tuy nhiên khi sử dụng lâu và nhiều người biết tới thì việc tùy chỉnh này chắc hẳn bạn sẽ gặp phải. Ví dụ bạn muốn chặn Stt đó với 1 người khắc hoặc 1 nhóm bạn khác hay đơn giản bạn chỉ muốn Stt đó xuất hiện cho 1 số người bạn biết.
Xem thêm: Cách xóa hình ảnh trên Facebook
- Bài viết này Cafe50 chia sẻ với bạn cách tùy chỉnh trạng thái trên Facebook.
Để làm được điều này các bạn làm theo sau:
Tùy chỉnh ẩn - hiện trạng thái trên Facebook - Stt FB
Tùy chỉnh ẩn - hiện trạng thái trên Facebook - Stt FB
Ngoài những tùy chọn sẵn có bạn sẽ thấy TÙY CHỈNH, ở đây bạn có thể chia sẻ tùy chỉnh ngoài ý sẵn có của Facebook.
Tùy chỉnh ẩn - hiện trạng thái trên Facebook - Stt FB
Tùy chỉnh ẩn - hiện trạng thái trên Facebook - Stt FB
Bạn có thể ẩn với 1 người nào đó, hoặc nhiều người.
Chúc các bạn vui vẻ !

No comments:

Copyright © 2014 Cafe50 - Cafe thông tin cuộc sống - Supported by: IT Việt