Cách xóa hình ảnh trên Facebook, xóa cả Album trong FB

Nhiều bạn có chia sẻ rằng mình đã đăng những hình ảnh lên Facebook nhưng giờ mình không muốn để nó ở trên đó nữa và mình muốn xóa nó đi.
Có nhiều lý do khiến bạn muốn xóa ảnh của bạn khỏi Facebook. Và trong bài viết này Cafe50 sẽ chia sẻ với bạn  cách xóa hình ảnh trên Facebook, hướng dẫn có cả xóa nguyên 1 Album ảnh trong FB.
1. Xóa 1 ảnh trên Facebook.
- Trường hợp này thì mỗi lần thao tác bạn sẽ xóa được 1 hình ảnh, như vậy để xóa nhiều hình ảnh thì bạn cần nhiều thao tác. Để xóa ảnh bạn vào hình ảnh bạn cần xóa và chọn Tùy chọn -> Xóa ảnh này
Cách xóa hình ảnh trên Facebook, xóa cả Album trong FB
Cách xóa hình ảnh trên Facebook, xóa cả Album trong FB

2. Xóa cả Album trong FB

No comments:

Copyright © 2014 Cafe50 - Cafe thông tin cuộc sống - Supported by: IT Việt