Cách thay đổi tên Page trên Facebook 2014

Làm thế nào để đổi được tên Page trên Facebook?
Có rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này khi việc đổi tên Page Facebook vì có nhiều mục đích khác nhau. Cái tên FB không khớp với nội dung, với thương hiệu khiến bạn muốn đổi tên mới. Nhưng bạn chưa biết thao tác nào để thực hiện được cái này.
Cafe50 chia sẻ với bạn hướng dẫn cách đổi tên Page trên Facebook mới nhất 2014.
Ví dụ ở đây mình đổi tên của Page Cafe Thông Tin
Bước 1: Chọn Thiết lập
Cách thay đổi tên Page trên Facebook 2014
Cách thay đổi tên Page trên Facebook 2014

Bước 2: chọn Thông tin trang và ở phần tên các bạn chọn Chỉnh sửa
Sau đó các bạn nhập tên Website của bạn và xem hướng dẫn

Đã lưu thay đổi
Lưu ý:
- Tên Page Facebook chỉ thực hiện đổi được khi dưới 200 Like.
Chúc các bạn thành công

No comments:

Copyright © 2014 Cafe50 - Cafe thông tin cuộc sống - Supported by: IT Việt