Cách đính kèm tập (tệp) tin trên Facebook (FB)

Một số bạn có hỏi Cafe50 về cách đính kèm 1 tập tin Excel, Word lên Facebook và vào 1 nhóm nào đó.
Việc sử dụng Facebook làm nơi chia sẻ dữ liệu hoặc làm nơi lưu trữ dữ liệu cũng rất tốt và bảo đảm. Và hiện tại với nhiều người dùng nên việc lên lấy dữ liệu được người khác chia sẻ cũng trở lên dễ dàng.
- Bài viết này Cafe50 chia sẻ cùng bạn cách đính kèm tệp tin trên Facebook. Bạn có thể kính kèm tệp tin Excel, Word, File nén .rar, .zip...
Cách làm 2 trường hợp như sau:

1. Thêm tập tin vào nhóm Facebook

+ Đầu tiên bạn hãy vào 1 Group mà bạn muốn chia sẻ dữ liệu chung.
+ Sau đó, bạn lựa chọn "Tệp" -> Tải lên tệp tin -> và bạn chọn tập tin từ máy tính để nó tự động Upload lên. Xem hình ảnh hướng dẫn
Cách đính kèm tập (tệp) tin trên Facebook

2. Gửi tập tin trực tiếp cho 1 bạn hoặc nhóm bạn

Nếu bạn muốn gửi cho 1 nhóm bạn trước hết hãy xem Cách chat nhóm trên Facebook
Sau đó bạn chỉ cần theo tác Thêm tập tin như hình dưới
Cách đính kèm tập (tệp) tin trên Facebook (FB)
Chỉ với 1 thao tác rất nhanh là bạn đã có thể đưa tập tin bạn muốn chia sẻ lên Facebook.
Chúc các bạn vui vẻ !

No comments:

Copyright © 2014 Cafe50 - Cafe thông tin cuộc sống - Supported by: IT Việt