Cách chặn và bỏ chặn Facebook (FB) của bạn bè & 1 người khác

Vì 1 lý do nào đó mà bạn muốn chặn Facebook của 1 người khác. Với việc chặn FB của người khác (Đã kết bạn hoặc chưa kết bạn) sẽ khiến người đó không thấy được Facebook của bạn và hoàn toàn bạn không xuất hiện gì trên Facebook của người ta.
- Bài viết này Cafe50 sẽ giúp bạn làm được việc đó với hướng dẫn cách chặn và bỏ chặn FB mới nhất 2014.

1. Cách chặn Facebook của bạn bè & một người khác (chưa kết bạn FB)

- Đầu tiên bạn hãy vào Thiết lập Facebook
Cách chặn và bỏ chặn Facebook (FB) của bạn bè & 1 người khác

Lựa chọn Chặn (Blocking)
Cách chặn và bỏ chặn Facebook (FB) của bạn bè & 1 người khác
Cách chặn Facebook (FB) của bạn bè & 1 người khác
Bạn có thể nhập tên Facebook hoặc Email người đó sử dụng Facebook vào và chọn "Chặn"

2. Cách bỏ chặn Facebook của bạn bè hoặc 1 người khác

Ngay ở bên dưới sẽ có 1 danh sách thành viên mà bạn đã chặn. Để bỏ chặn bạn chỉ cần nhấp chuột vào "Bỏ Chặn"
Cách chặn và bỏ chặn Facebook (FB) của bạn bè & 1 người khác
Cách bỏ chặn Facebook (FB) của bạn bè & 1 người khác
Chúc các bạn vui vẻ !

No comments:

Copyright © 2014 Cafe50 - Cafe thông tin cuộc sống - Supported by: IT Việt